Skupinová jízda

PRAVIDLA JÍZDY VE SKUPINÁCH:

  1. Skupina jezdců
  2. Ride Leader (vedoucí jezdec)
  3. Tail Gunner (zadní střelec)
  4. Noví jezdci
  5. Změny jízdního pruhu (A-jednoduchá, B-bloková, C-doplnění odzadu)
  6. Nouzové situace
  7. Placení mýta
  8. Signály rukou

1. JÍZDA VE SKUPINĚ

Jezdci ve skupině tvoří formaci ve dvou řadách s vedoucím jezdcem skupiny v čele formace v levé řadě. Vedoucí jezdec tak může vidět celou formaci ve svých zpětných zrcátkách a může sledovat i dojiždějící a předjíždějící auta. Druhý motocykl v pořadí jede v pravé řadě za vedoucím jezdcem s asi sekundovým intervalem. Další jezdci pak zabírají střídavě levé a pravé pozice v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvousekundovou vzdálenost od jezdů před nimi a tedy sekundovou vzdálenost od jezdce diagonálně vpředu. Tento způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování (žádné motocykly nejedou v jednom okamžiku vedle sebe) a zároveň zabraňuje automobilům předjíždět “myškováním” jednotlivé jezdce. Poslední jezdec - “zadní střelec” může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace.

2) RIDE LEADER - VEDOUCÍ JEZDEC (OBVYKLE JE TO ROAD CAPTAIN)

Vedoucí jezdec formace musí vědět, jak je dlouhá jeho skupina a řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice apod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu apod. Vedoucí jezdec určuje směry jízdy a rozhoduje o zastavení celé skupiny u čerpacích stanic, odpočívadel atd. Musí sledovat stav silnice před skupinou a pokud je skupina vybavena CB spojením, předává pokyny a informace o situaci před a za skupinou jezdcům.

3) TAIL GUNNER - “ZADNÍ STŘELEC”

Zadní jezdec slouží jako prodloužené oko vedoucího jezdce. Sleduje formaci a informuje vedoucího jezdce o jakýchkoliv potencionálních problémech ve formaci. Sleduje další vozidla a informuje vedoucího jezdce (a všechny, kdo mají CB rádio) o nebezpečí jako je napřiklad předjíždějící nákladní vůz, nebezpečný řidič, který se pokouší předjíždět zprava apod. Sleduje odbočovací pruhy a vjíždí do pruhu jako první a “zavírá” tak pruh pro případné předjíždění dalších vozidel, dokud se celá skupina nezařadí do nového pruhu. Na pokyn vedoucího formace mění jako první jízdní pruh a celá skupina má čas na změnu bez rizika náhle předjíždějících vozidel zezadu.

4) NOVÍ JEZDCI

Pozice nových jezdců ve formaci je velmi důležitá. Noví jezdci (bez zkušeností s jízdou ve formaci) by měli jet co nejvíce vepředu - pokud možno hned za vedoucím formace.

5) ZMĚNY JÍZDNÍCH PRUHŮ

Změna jízdního pruhu začíná rádiovou výzvou vedoucího jezdce k zadnímu “střelci”. Zadní jezdec změní jízdní pruh, až když to bezpečnostní situace dovolí a informuje vedoucího jezdce že pruh je volný a zajištěný. V tomto omažiku má vedoucí jezdec tři možnosti:

A) Jednoduchá změna jízdního pruhu

Nejběžnější změna jízdního pruhu formace se používá ve většině případů a začíná zajištěním nového pruhu zadním jezdcem. Vedoucí jezdec zapne svůj ukazatel směru a dává tím na vědomí dalším jezdcům, že se chystá změnit směr. Jakmile jednotliví jezdci vidí signál, zapnou své ukazatele. Potom vedoucí jezdec začne měnit směr jízdy. Další jezdci mění směr tak, jak přejíždějí jezdci před nimi. Důležité je dodržet pravidlo, že žádný jezdec nemění svůj směr jízdy dokud nezačne měnit směr jezdec před ním.

B) Bloková změna směru jízdy

Namísto jednoduché změny směru jízdy se může použít bloková změna směru, která sice vyžaduje trochu opatrnosti a pozornosti ale je velice působivá pro lidi, kteří formaci pozorují. Tento způsob navíc přináší jezdcům krásný pocit spolupráce ve formaci. Popis zní poněkud složitě ale ve skutečnosti je to velice jednoduché.

Jakmile je nový jízdní pruh zajištěn zezadu zadním jezdcem, vedoucí jezdec zapne ukazatel příslušného směru jízdy a informuje tak jezdce ve skupině o chystané změně směru. Jakmile jednotliví jezdci vidí zapnuté směrovky jezdců před nimi, zapnou své ukazatele směru, takže další jezdci za nimi jsou informováni o změně. Vedoucí jezdec zvedne levou ruku. Jezdci za ním zvednou také levou ruku a opakují signál pro jezdce za nimi. Vedoucí jezdec poté místo zvednutí ruky ukáže levou rukou na pruh, do kterého se bude měnit směr jízdy a začne měnit směr do daného pruhu. Všichni jezdci vrátí ruku dolů a začnou měnit směr současně. Tak se celá formace přesune z pruhu do pruhu jako jeden blok.

C) Read Fill-In (Doplnění odzadu)

Tento způsob změny směru se hodí v situacích, kdy v druhém pruhu není dostatečná mezera pro všechny jezdce formace - např. když se skupina chce přesunout z pravého pruhu do prostředního a vozidla v levém pruhu stále najíždějí do mezery.

Jakmile zadní jezdec zajistí nový pruh, vedoucí skupiny (obvykle na pokyn a doporučení zadního jezdce) nechá naplňovat mezeru jezdci zezadu. Pokud skupina nemá rádiové spojení, upaží ruku do vodorovné polohy a horizontálním pohybem “ukazuje” na nový jízdní pruh. Ostatní jezdci opakují jeho signál aby všichni ve skupině věděli o změně a způsobu změny. Poslední jezdec ve skupině přejede do nového pruhu před zadním střelcem, který už v novém pruhu jede. Potom se zařadí další před ním atd až do okamžiku, kdy se zařadí i vedoucí skupiny. Důležité je, aby jezdci zezadu dodržovali maximálně takovou rychlost, aby nezačali v druhém pruhu předjíždět zbytek formace a aby postupně zaplňovali místa v druhém pruhu, jakmile to provoz umožní.

6) NOUZOVÉ SITUACE

V naléhavém případě a v nebezpečí je úkolem vedoucího jezdce uspořádat skupinu tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení. Jezdci se mohou zařadit v případě potřeby jeden za druhého s dostatečnými rozestupy. V případě poruchy motocyklu nechte jezdce přejet na kraj silnice ale nezastavujte. U jezdce s poruchou se zastaví zadní jezdec a zbytek formace jede s vedoucím jezdcem tak daleko, kde se dá bezpečně zastavit s celou skupinou bez ohrožení ostatních řidičů.

7) PLACENÍ MÝTA

Vedoucí skupiny by v případě jízdy v oblastech, kde se vybírá dálniční nebo silniční mýto, měl mít vybrané peníze od jezdců ve skupině předem a zaplatí za všechny jezdce ve skupině najednou a obsluha si počítá počet jezdců. Z toho důvodu se doporučuje aby všichni jezdci projížděli jednou brankou. Je užitečné, aby vedoucí skupiny předem věděl, za kolik jezdců platí mýto a nemusel je přepočítávat až u závory.

8) SIGNÁLY RUKOU

Každý jezdec by měl vždy opakovat signály dávané jezdci před ním, aby informoval i jezdce jedoucí za ním a informace došla až na konec formace pokud možno co nejrychleji. Kromě běžných signálů (odbočení doleva a doprava, zpomalení, zastavení) se používají i tyto signály:

Změna jízdního pruhu v bloku
Vedoucí jezdec zvedne levou ruku. Jezdci za ním zvednou také levou ruku a opakují signál pro jezdce za nimi. Vedoucí jezdec poté místo zvednutí ruky ukáže levou rukou na pruh, do kterého se bude měnit směr jízdy a začne měnit směr do daného pruhu. Všichni jezdci vrátí ruku dolů a začnou měnit směr současně.

Doplnění odzadu
Vedoucí skupiny upaží ruku do vodorovné polohy a horizontálním pohybem “ukazuje” na nový jízdní pruh. Ostatní jezdci opakují jeho signál aby všichni ve skupině věděli o změně a způsobu změny. Poslední jezdec ve skupině přejede do nového pruhu před zadním střelcem, který už v novém pruhu jede. Potom se zařadí další před ním atd až do okamžiku, kdy se zařadí i vedoucí skupiny.

Změna jízdy místo dvou řad do jedné řady
Pokud to vyžaduje situace (zúžení silnice, nebezpečné vzdušné víry od projíždějících kamionů, osoby ve vozovce...), může vedoucí skupiny dát pokyn pro změnu jízdy místo “cik-cak” ve dvou řadách na jízdu za sebou. Vedoucí jezdec zvedne levou ruku a zvedne jen jeden prst a dává tak pokyn jezdcům pro zařazení za sebe.

Změna z jedné řady na dvě
Pokud není jízda v jedné řadě potřeba a situace dovoluje obsadit celý jízdní pruh, vedoucí jezdec zvedne levou ruku a zvedne ukazováček a palec a otáčením zápěstí nebo kýváním předloktí dává pokyn dalším jezdcům pro zařazení cik-cak do dvou řad formace.

Zúžení mezer mezi jezdci (formace je příliš dlouhá)
Pokud vedoucí jezdec potřebuje zkrátit rozestupy mezi jezdci ve formaci (obvykle po upozornění zadním jezdcem rádiem), dá pokyn pro zmenšení rozestupů zvednutím levé ruky a střídavým otevíráním a zavíráním prstů z pěsti a zpět.

Nebezpečí na silnici nebo v okolí silnice
Upozornění na nebezpečné věci nebo situace na silnici nebo v okolí silnice (kameny, písek, rozlitý olej, důležitou značku atd.) může dávat kdokoliv a kdykoliv ve formaci. Upozorňuje jezdce za ním na danou situaci nebo věc ukazováním rukou v daném směru. Jezdci za ním opakují signál